Kwaliteit

Mederi is aangesloten en goedgekeurd door VBAG, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. De VBAG is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 zorgt de VBAG dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klachten- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Ook spant de VBAG zich in om de natuurgeneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven. De organisatie zoekt daartoe actief het overleg met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen.

Verder zijn wij lid van RBCZ, register beroepsbeoefenaren complementaire zorg; no. 910731R.

Gezondheidscentrum Mederi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) vanaf mei 2018 stelt. Als behandelend therapeut leg ik een dossier aan waarin gegevens staan over Uw gezondheidstoestand en resultaten van uitgevoerde behandelingen. Ik doe mijn best om Uw privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met Uw persoonlijke en medische gegevens. Verder hebben derden geen toegang tot Uw gegevens, alleen ik als behandelend therapeut. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van Uw gegevens dan zal ik U eerst informeren en Uw toestemming vragen. U hebt ten alle tijde het recht tot inzage in Uw dossier en het recht om gegevens te laten verwijderen. ik ben volgens de wet verplicht om Uw dossier 20 jaar te bewaren.