Kwaliteit

Mederi is aangesloten en goedgekeurd door VBAG, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. De VBAG is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 zorgt de VBAG dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klachten- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Ook spant de VBAG zich in om de natuurgeneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven. De organisatie zoekt daartoe actief het overleg met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen.

Verder zijn wij lid van RBCZ, register beroepsbeoefenaren complementaire zorg; no. 910731R en TCZ, tuchtrecht complementaire zorg.