Mederi

Mederi richt zich op jouw fysiek, geestelijk en emotioneel welbevinden. Door individuele begeleiding en / of groepsactiviteiten stimuleren we je lichaamseigen kracht en dragen we kennis over om een evenwichtiger leven en voedingspatroon te ontwikkelen. Onze aandacht is daarbij gericht op jou als totale mens. Van je voedings- en werkpatroon tot je levenshouding.