Werkwijze

Onze begeleiding start altijd met een persoonlijke kennismaking. Tijdens een kennismakingsgesprek gaan we samen na wat je klacht is, hoe lang die al aanwezig is, of die erfelijk is en hoe de gezondheidstoestand van je naaste familie is. We bekijken ook wanneer en onder welke omstandigheden de klacht ontstaan is. Of er mogelijk nog andere klachten of ziekten zijn. En of er sprake is van medicijngebruik. Verder besteden we aandacht aan hoe je in het leven staat, hoe je woon-, leef-, werksituatie en voedingspatroon eruit zien. Bovendien bekijken je belangrijkste persoonskenmerken, wat je nastreeft in het leven, hoe je sociale leven eruit ziet en welke hobby’s je beoefent.

Met de inzichten die we hierdoor krijgen, stellen we een heel persoonlijk behandelingsplan op. Nadat we dit plan besproken hebben en jij er je goedkeuring aan gegeven hebt, starten we de behandeling.